State Route 39 Oakridge Road Crash STAT MedEvac Highlandtown Wellsville FD OSP - morningjournalnews