2017 Jackson-Milton @ E Palestine Softball - morningjournalnews